Marcopol / strona główna

Vyhrazené služby

Kvalita

Kontrola jakości Marcopol

 Jednou z nejdůležitějších vlastností našich výrobků je vysoká kvalita. Naše výrobky vznikají v souladu s normami ISO, DIN, PN a individuálními požadavky.
Na profesionálních optických strojích se přesně ověřují následující geometrické parametry:
  • délka výrobku,
  • průměr závitu,
  • výška hlavy,
  • průměr hlavy,
  • průměr trnu,
  • rozteč závitu,
  • vychýlení závitu vzhledem k ose,
  • tvar ukončení výrobku.
Použití nejnovějších technologií v podobě optických třídicích strojů umožňuje 100% kontrolovat každý kus výrobku dané partie. Takto dosahovaný výsledek je nedosažitelný při použití standardního zkoušení malého, statistického vzorku výrobků z celé partie.

To, že dodržujeme nejvyšší standardy, garantuje mnohaletá činnost firmy Marcopol v rámci Systému řízení jakosti ISO 9001.Kontrola jakosti - fotografie: