Marcopol / strona główna

Práce v Marcopol

Marcopol je firma s charakterem, kterou tvoří kompetentní, zodpovědní lidé, spojující ve své práci bohaté obchodní zkušenosti, znalost potřeb klientů a tvůrčí myšlení podpořené moderními technologiemi.

Podnik existující už více než 26 let nabízí možnost práce na mnoha pozicích, které splní očekávání budoucích zaměstnanců, absolventů a stážistů. U našich spolupracovníků si ceníme inovačnosti a schopnosti bezstresové realizace pracovních povinností. Čím dál lepších pracovních výsledků dosahujeme rovněž díky přátelské atmosféře převládající ve firmě.

Pracovní nabídky adresujeme lidem, kteří mají zájem o práci v široce chápané obchodní a prodejní oblasti, v odděleních souvisejících s výrobním procesem, odděleních logistiky a nákupů a mnoha jiných.

Zveme vás všechny, kteří jste připraveni přijímat každý den velké výzvy a od práce očekáváte spokojenost a radost z dosažení vytyčených cílů, abyste zaslali žádost o práci.