Marcopol / strona główna

Společenská činnost

Marcopol je podnik, který se od začátku své existence angažuje ve společenských aktivitách. Pomáháme mnohým veřejně prospěšným organizacím, nadacím, nemocnicím a stacionářům. Již mnoho let je Marcopol hlavním sponzorem Nadace ochrany práv dítěte, která – díky získaným darům – otevřela v Gdyni moderní rehabilitační středisko „Vyrovnávání šancí“.

Naši podporu nabízíme také mnoha jiným nadacím, jako jsou:
• Nadace dětem „Přispěchat s pomocí“,
• Nadace „Patmos“,
• Nadace „Pomoz i Ty“,
• Nadace „Srdce dětem pro děti postižené osudem“,
• Nadace „Srdce dítěti“,
• Nadace „Vrať se – Nadace pomoci dětem postiženým při dopravních nehodách“,
• Nadace ve prospěch Pomoci dětem z Grodna,
• Nadace Pomoci polským školám na východě.

Kromě toho se staráme o dva stacionáře: Pomorský stacionář pro děti a Gdaňský stacionář. Přímou finanční podporu jsme také poskytli Mořské nemocnici PCK v Gdyni Orłowo (Oddělení vnitřních nemocí a dětské chirurgie), Obvodní nemocnici ve Wejherowie (Oddělení dětské chirurgie), Vojvodské nemocnici v Gdaňsku, Gdaňskému sdružení dialýzovaných, školám v Chwaszczynie, Przodkowie, Žukowie a Kartuzach a také Římsko-katolické farnosti v Gdyni Orłowo a Chwaszczynie. Mnohaletou péči Marcopol věnoval také Rodinnému dětskému domovu v Gdaňsku.


Marcopol je sponzorem četných kulturních akcí, včetně Festivalu dobrého humoru a představení pro děti v nemocnicích pomorského vojvodství. Finanční podporu jsme také poskytli Letní scéně Městského divadla Witolda Gombrowicza v Gdyni Orłowo. Sponzorujeme také sportovní akce, mj. Jantarový běh, jezdecké závody a fotbalové turnaje.Poděkování od Gdaňského sdružení dialýzovaných při Městské nemocnici Gdaňsk-Zaspa.